nøglefærdigt fritids- og sommerhus

Priser

Vores priser er på nuværende tidspunkt 15.500 kr. pr. m² for et nøglefærdigt hus. Er huset under 80 m², må der påregnes en lidt højere kvadratmeterpris.

Tillæg for vinkelhus 60.000 kr.

Eksempel Færdighus model: LH 80.
Model LH 80 m². hus. 1.277.000 kr.
Derudover skal i regne med udgifter til:
Koteplan og afsætning af landinspektør. ca. 15.000 kr.
Byggetilladelse. (gebyr til Kommunen) ca. 8.000 kr.
Jordbundsprøve. 10.400 kr.
Opsætning af byggestrøm. 3.800 kr.
Bortskaffelse af byggeaffald. 9.800 kr.
1 m. målerkabel, fra el-skab til hus(4×10). 270 kr.
1 m. vandledning, fra brønd til hus. 250 kr.
Stenfaskiner for tagvand. Tilbud efter jordforhold.
Kloakanlæg 2.300 liter (uden pumpe). inkl. udvendig kloak. 50.000 kr.
Kloakanlæg 4.000 liter (uden pumpe). inkl. udvendig kloak. 55.000 kr.
Tilslutning til offentlig kloak. Tilbud gives.
Jernplader Tilbud gives.
Tegninger ved individuelt byggeri (ikke koncepthuse) 15.000 kr.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

  • Tilslutning af kloak eller kloak anlæg, kommer an på forholdene i det område hvor I har grund
  • Nedrivning af eksisterende hus (PCB screeningsrapport)
  • Reetablering af have efter endt bygge arbejde
  • Jernplader, hvis det er nødvendigt
  • Måske må der påregnes udgift til transport (alt efter hvor der skal bygges)
  • Præcis gebyr for byggetilladelse kan ses på kommunens hjemmeside, i den kommune hvor I påtænker at bygge

Alle vores priser er inkl. moms. Der tages forbehold for prisændringer.